Top 6 nguyên nhân gây thiếu máu thiếu sắt trong cơ thể

Thiếu máu thiếu sắt là loại thiếu máu phổ biến nhất trên toàn thế giới. Một số người có các triệu chứng rõ ràng, trong khi những người khác không có dấu hiệu gì cả. Điều này thường phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc thiếu máu. Nếu bạn tự chẩn đoán tại nhà và tự mình đưa ra giải pháp về tình trạng thiếu máu thiếu sắt là không nên và càng không được khuyến khích.