Posted inLIBRARY, Thông tin

Thực phẩm chức năng và 5 điểm chính cần quan tâm

Thực phẩm chức năng là thực phẩm được tuyên bố là có chức năng bổ sung (thường là một thực phẩm liên quan đến tăng cường sức khỏe hoặc phòng chống bệnh tật) bằng cách thêm các thành phần mới hoặc nhiều thành phần hiện có. Thực phẩm chức năng có thể được thiết kế để có lợi ích sinh lý hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính ngoài chức năng dinh dưỡng cơ bản, và có thể trông giống với thực phẩm thông thường và được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn kiêng thông thường.