Posted inHEALTHCARE, Các Bệnh Lý Khác, Sức khoẻ & Bệnh A-Z

Sốt xuất huyết và Chế độ ăn uống lành mạnh cho người bệnh

Sốt xuất huyết đang lan rộng một cách đáng báo động trên cả nước và trên thế giới, điều rất quan trọng là phải thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh, bao gồm cả thói quen ăn uống sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh một cách hiệu quả.