Posted inFAMILYCARETrẻ sơ sinh & Trẻ nhỏ

Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà ở trẻ em nguy hiểm như thế nào? 3 điểm chính cần quan tâm

Bệnh bạch hầu, Uốn ván và Ho gà nguy hiểm như thế nào đối với trẻ em? Ho gà và bạch hầu lây lan từ người sang người xuyên qua không khí. Uốn ván xâm nhập vào cơ thể thông qua vết cắt hoặc vết thương. Tất cả những bệnh nguy hiểm này đều có thể gây tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.