Bệnh bạch hầu và 7 vấn đề cần giải đáp

Bệnh bạch hầu từng là nguyên nhân phổ biến gây ra cả bệnh tật và tử vong cho trẻ em ở Hoa Kỳ. Trong những năm 1920, Hoa Kỳ đã từng có tới 200.000 trường hợp mắc bệnh bạch hầu mỗi năm. Nhờ có vắc-xin tiêm ngừa bạch hầu, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm khoảng 99,9%.