Bệnh Bạch Hầu ở trẻ em và 24 câu hỏi liên quan

Bệnh Bạch Hầu là một bệnh trẻ em thường gặp vào đầu những năm 1920. Một loại vắc-xin chống bệnh bạch hầu ra đời đã làm cho bệnh này trở nên rất hiếm ở Mỹ ngày nay và các nước phát triển khác. Tuy nhiên, vì bệnh bạch hầu vẫn còn phổ biến ở các nước kém phát triển, nên vẫn cần tiêm vắc-xin trong trường hợp tiếp xúc với người mang vi khuẩn.