Posted inLIFESTYLEDinh dưỡng cân bằng

Top 13 loại Vitamin thiết yếu cơ thể bạn cần là gì? (P2 – Nhóm tan trong nước)

Vitamin thường được phân loại dựa trên độ hòa tan của chúng như đã đề cập trong nội dung của Phần 1 về 13 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể. Có 9 loại vitamin tan trong nước được tìm thấy trong chế độ ăn uống của con người. Ngược lại, chỉ có 4 vitamin tan trong chất béo, hòa tan trong dầu (chất béo lỏng) là vitamin A, D, E và K.