Posted inLIFESTYLE, Cảm xúc tích cực

Top 4 kiến thức cơ bản về việc stress ảnh hưởng đến sức khỏe

Dường như mọi người ai cũng đều phải trải qua căng thẳng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, cách phản ứng với căng thẳng khác nhau sẽ tạo ra sự ảnh hưởng đối với sức khỏe khác nhau. Vì vậy, nắm rõ những hiểu biết về stress là một điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Stress ảnh hưởng đến sức khỏe.