Cách xử lý sứa đốt tại chỗ

Vết đốt của sứa xuất phát từ các tế bào được gọi là tế bào tuyến trùng, chúng được tìm thấy những xúc tu dài bám trên con sứa hình chuông và ở một số loài chúng nằm trên chính cái chuông. Những tế bào này chứa một loại nọc độc dựa trên protein. Phản ứng dị ứng […]