Khắc phục trầm cảm sau sinh phải làm sao?

Dưới đây là một số lời khuyên Wiki FCarePlus dành cho những người mẹ đang cố gắng trên hành trình khắc phục trầm cảm sau sinh. Những lời khuyên này cũng có thể hữu ích cho bất cứ ai đang hỗ trợ hoặc chăm sóc những phụ nữ mắc phải trầm cảm sau sinh.