11 nhầm tưởng về đột quỵ mà ai cũng mắc phải

Nhầm tưởng về đột quỵ khiến nhiều người chủ quan và xem nhẹ. Đó là bởi vì rất mọi người đều tiếp nhận các thông tin sai lệch về đột quỵ. Hãy cùng WiKi FCarePlus tìm hiểu về bệnh đột quỵ để xóa bỏ và làm rõ những nhầm tưởng về đột quỵ. Dưới đây là […]