Phân biệt trầm cảm và buồn đau quá mức

Trầm cảm và buồn đau quá mức có các triệu chứng tương tự nhau nhưng đây là 2 trạng thái hoàn toàn riêng biệt với những cảm giác khác nhau. Với người trầm cảm, không được chẩn đoán và điều trị thích hợp có thể giết chết họ. Còn trải qua đau buồn do những mất mát trong cuộc sống vẫn được xem là điều phổ biến và vẫn có thể chữa lành được. Có kiến thức phân biệt trầm cảm và buồn đau sẽ giúp bạn tìm được sự hỗ trợ thích hợp.