Tính cách người nhóm máu ABO như thế nào

Tính cách người nhóm máu ABO được một giáo sư người Nhật tên là Tokeji Furukawa phát hiện và tuyên bố trong bài báo rằng: Các nhóm máu riêng lẻ – A, B, AB, O phản ánh tính cách của những người sở hữu chúng. Kể từ đó, phân loại nhóm máu đã trở nên […]