Top 10 điều về canxi trong cơ thể đối với sức khỏe con người

Canxi trong cơ thể (bắt nguồn từ tiếng Pháp gọi là Calcium) – một chất dinh dưỡng mà tất cả các sinh vật sống cần, bao gồm cả con người. Nó là một loại khoáng chất thiết yếu quan trọng của cơ thể, trong đó có 98% nằm ở xương và răng chiếm khoảng 2% tổng trọng lượng cơ thể của chúng ta.